Další pátek u ledu! Přijďte se zchladit na veřejné bruslení

Léto je v plném proudu a tak opět přijde vhod se trochu zchladit u ledu! Zimní stadion Luďka Čajky po týdnu znovu otevře své brány veřejnosti. Druhé veřejné bruslení se uskuteční v pátek 2. července od 19:00 do 20:30, vstupné pro jednotlivce bude 100 kč.
Na základě platného nařízení hygieny, které počítá s prostorem 15 m2 na člověka, je kapacita veřejného bruslení stanovena na maximálně 110 osob. Ohledně možností využívání sportoviště doporučujeme nastudovat tento dokument: odkaz zde

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuálně přijaté hygienické podmínky a řídit se návštěvním řádem ZS. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno vstupovat na ledovou plochu v botách, stejně tak není dovoleno používat hokejky. Brusle se nepůjčují.

Těšíme se na vaši návštěvu.