Informace KHS Zlín v souvislosti s výskytem onemocnění koronavirem

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-2019) v České republice apeluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na všechny obyvatele a instituce Zlínského kraje, aby s veškerou svou zodpovědností učinili vše pro to, aby se podařilo možnému (a předpokládanému) rozšíření uvedeného viru mezi obyvatelstvem co nejúčinněji zabránit, resp. omezit toto šíření na minimum.
Nadále jsou v platnosti doporučení cestovatelům, kteří pobývali v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19, aby omezili v maximální možné míře kontakt s veřejností, sledovali svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí. V rámci předběžné opatrnosti se považuje celá Itálie za rizikovou oblast.

V případě náhlého začátku alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně mimo jiné vyzývá, aby:
 
- každý důsledně dodržoval základní hygienické zásady při předcházení přenosu a šíření virových nákaz, kterými jsou zejména:
 
- časté a důsledné mytí rukou prostředky s dezinfekčním účinkem, a to zejména pak po návštěvě veřejných míst s velkou koncentrací lidí (obchody, školy, instituce, prostředky veřejné hromadné dopravy atd.), ochrana okolí při kašli (kýchání do oděvu, nikoli do ruky), důkladné sledování svého zdravotního stavu a nepodceňování příznaků respiračního onemocnění
 
 - každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých cest do zahraničí, zejména pak do regionů s prokázaným výskytem koronaviru 
 
- každý aktivně sledoval veřejné sdělovací prostředky a zajímal se o aktuální vývoj celé situace   
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně upozorňuje, že zřídila speciální telefonní infolinku, na níž se může kdokoli obrátit se svými dotazy: infolinka: 724 221 953, 577 006 759 (nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.)
 

Aktualizované informace a další pokyny naleznete na webu: www.khszlin.cz
×
Dnes v 12:00 | Jun.
PSG Berani Zlín
Rytíři Kladno