Jiří Marušák: Do příští sezony půjdeme s čistým štítem

Zlínští Berani zažívají velmi rozporuplnou sezonu. V době omezení, které způsobuje pandemie COVID-19, prochází klub s Beranem na hrudi novým začátkem. Bližší informace i výhled do následující sezony Vám předestře série rozhovorů. První z nich proběhl s Jiřím MARUŠÁKEM, jednatelem klubu.

Jirko, začněme rozhovor pozitivně, co se v letošní sezoně povedlo?

   Hlavním úkolem bylo zajistit sezonu bez ekonomického zatížení do budoucnosti. V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že se to při udržení stávajících opatření povede. Budeme tedy bez dluhů a neneseme si nic negativního do následující sezony, což je velmi dobrá startovní čára a s ohledem na okolnosti takový malý zázrak.

   Na pozadí této skutečnosti je spousta drobných interních kroků, které nerezonovaly na veřejnosti, ale pro klub byly zcela zásadní a my s nimi budeme chtít veřejnost v blízké době seznámit. Pozitivní je, že jsme vše ustáli a můžeme nyní pracovat na tom, aby se určitý restart klubu, který přišel v létě, již projevil i ve sportovních výsledcích.

Pro fanoušky je zásadní otázka kompenzací za permanentní vstupenky.

   Musím říct, že na naše věrné fanoušky jsem vážně hrdý. Svou oddaností nám pomáhají a motivují nás do další práce. Vliv fanoušků na hokej ve Zlíně je neuvěřitelně velký. Jsme přesvědčeni, že podíl příjmů z našich věrných na rozpočtu je u nás jedním z nejvyšších v celé České republice. To způsobilo, že patříme mezi kluby, kterých se současná krize dotkla nejvýznamněji.

   Vůči našim držitelům permanentních vstupenek jsme se chovali maximálně zodpovědně. Veškeré peníze od nich máme „odložené bokem“ a nechtěli jsme s nimi nijak nakládat. Proto jsme připraveni odškodnit každého fanouška, i když samozřejmě budeme rádi, pokud nás někteří podpoří třeba tím, že peníze v klubu nechají.

   To byl hlavní důvod, proč jsme byli nuceni přistoupit ke krácení odměn v týmu a konzervativnější sportovní strategii. To vše v rámci péče dobrého hospodáře. Nyní pracujeme na projektu vrácení peněz za permanentní vstupenky. Bude komplet představen v příštích týdnech.

Jak bys zhodnotil letošní sezonu z obchodního pohledu?

   Sezona se těžko hodnotí a ještě hůř s čímkoliv porovnává. Pandemie řídila a stále řídí naše životy, proto se letošní sezona stala absolutně nejtěžší v historii klubu. Zjednodušeně řečeno, v předešlých sezonách se něco vyjednalo a dále už se řešilo jen co nejlepší poskytnutí plnění. Letos jsme se s každým partnerem museli ohledně aktuálního vývoje situace pobavit dvakrát, třikrát. Každopádně mnoho věcí šlo udělat lépe, vidíme spoustu rezerv. Z toho se chceme poučit a do příští „obchodní sezony“ situaci vylepšit.

Bylo letos náročné získávat peníze, zvlášť ve Zlínském kraji?

   To je náročné vždy (úsměv). Je nutné vyjádřit obrovský dík našim stávajícím partnerům za to, s jakým pochopením se staví k aktuální situaci. Zároveň jsme vděčni za každého nového partnera, kterému by spolupráce s naším klubem dávala smysl a zapadala případně do jeho marketingové koncepce.

   Zlínský kraj má svá specifika, na která se nechceme v žádném případě vymlouvat. Naše klubová tradice, historie i novodobé úspěchy nás opravňují k sebevědomému tvrzení, že jsme nejvýznamnější sportovní „značkou“ ve Zlínském kraji a můžeme být zajímavým partnerem pro každého.

Jak byl klub aktivní u náhradních plnění pro partnery?

   S partnery, kterých se omezení diváků na zimním stadionu týkalo, jsme vedli aktivní jednání a poskytli jim vhodné náhradní plnění. Rozhodně jsme nic nepodcenili. Snažili jsme se vymýšlet i kreativní řešení, která neměl nikdo jiný. Příkladem jsou například roušky s logem partnerů klubu na rozhovory a do televize. Skvělá spolupráce se ukázala například se společností Vitar, kdy se podařilo realizovat jejich nápad s pitíčky v hledišti. Vždy mne rozesměje, když se na ně podívám.

Jak se klub vyrovnal s novými trendy?

   Rozhodně jdeme s dobou. Přechod do on-line světa byl pro nás jednodušší, protože jsme s ním začali již před lety a budeme v tom pokračovat. Spíš se to jen trochu zrychlilo. Každopádně se díváme hlavně dopředu a už nyní víme, že budeme přicházet s dalšími změnami tak, abychom mohli nabídnout partnerům moderní plnění, kterým oslovíme všechny generace.

Mohou se horší výkony v letošní sezoně promítnout do obchodní činnosti v sezoně následující?

   To je velmi těžké odhadnout. Já věřím, že ne. Obchodní partneři i fanoušci musí pochopit, že od změny kurzu, který přišel v červenci, klub hasil větší nebo menší požáry v návaznosti na vývoj pandemie. Na koncepční práci přichází čas až nyní a postupně budeme jednotlivé kroky představovat.

Jaké jsou výzvy pro obchod do následující sezony?

  V obchodu je jen jedna výzva, a to získat více peněz (úsměv). Otázka je jakou cestou. Chceme se věnovat každému jednotlivému partnerovi a pochopit, co je pro něj zásadní a v čem mu můžeme jako klub pomoci. Chceme pokračovat v budování komunity okolo zlínského hokeje. Propojovat obchod, fanoušky i různé jiné organizace.

   Zlínský hokej se musí vrátit zpět do pozice, kdy je nedílnou součástí města i regionu. Se stávajícími partnery již začínáme jednat o další sezoně a zatím máme pozitivní reakce. Další změny v této oblasti budou následovat v nejbližší době.

Jaké plánujete změny s cílem, aby klub získal více peněz?

   Výhledem je, že bychom si partnery chtěli rozdělit a do vyjednávání zapojit více lidí, ať už se to týká jednatelů, externích pracovníků nebo zaměstnanců klubu, a tím obsáhnout větší počet potenciálních partnerů.

   Základním bodem úspěchu je ovšem důvěra. Celý restart klubu není záležitostí týdnů nebo měsíců, ale spíše let. Určitá první fáze je za námi, na ní jsme postavili, věřím, že pevné, základy. Teď přicházíme před veřejnost a budeme se víc bavit o tom, co bude v následujících letech. Pokud naší cestě uvěří fanoušci i partneři, tak budeme úspěšní. Bez podpory těchto dvou skupin se určitě neobejdeme.

Bude klub v obchodní činnosti vystupovat společně za mládež a A-tým?

   Byť mládež i A-tým mají v obchodním vyjednávání a poskytovaném plnění svá specifika, klub je jeden a je třeba využít synergie obou těchto oblastí. Z logiky věci to jinak nejde.

   Společný postup se samozřejmě nabízí, vychází hlavně ze samotné potřeby prezentace jednotlivých partnerů. Každý partner má své priority, jeden cílí pouze na vrcholový hokej, jiný zase striktně na mládež, další svůj příspěvek dělí v definovaném poměru. Toto je velmi individuální

Kromě práce u A-týmu se zabýváš i mládeží. Zde máš za sebou první rok společné práce, co se z tvého pohledu povedlo?

   Zlepšila se komunikace, především uvnitř klubu. V minulosti byli kluboví trenéři nuceni pracovat velmi autonomně, nezávisle, samostatně bez ohledu na klub jako celek. Během současné sezony se snažíme se všemi trenéry a lidmi u mládeže najít společný náhled a jazyk. Cílem je, abychom směrem ven, jak k rodičům, tak partnerům i okolním klubům, vystupovali jasně a jednotně.

   Věnujeme mnoho času mítinkům a diskuzím, trenéři se aktivně zapojují. Nastavujeme systém, který bude „náš“ – společně vytvořený, abychom se o něj všichni mohli opřít a být s ním i vnitřně v souladu.

Letošní novinkou by měl být celoroční led, co si od něj slibujete?

   Mnoho věcí. Aktuální problém, který nás samozřejmě tíží, je nemožnost trénování na ledě. Proto se chceme na led vrátit co nejdříve a eliminovat akutní deficit, který naše mládež nabírá absencí přípravy na ledě.

   U těch nejmenších máme obavu, aby na hokej jako takový zcela nezapomněli a myšlenka, že bychom pro ně startovali novou sezonu až v září, je nepředstavitelná.

   Z dlouhodobého pohledu je možnost být na ledě celoročně prostě ideální stav. Dělení hokejové sezony na 9 měsíců ledu a 3 měsíce bez ledu je dávno překonaný. Nikde ve světě se tak nepracuje. Celoroční led otevírá mnohem větší možnosti pro skladbu tréninkového procesu, umožňuje rozložit zátěž do delšího časového úseku, otevírá se prostor pro koncepčnější práci a děti nemusí být tak přetěžovány v hlavní zimní sezoně.

Toto léto bereme jako start, který nám potvrdí životaschopnost myšlenky celoročního ledu ve Zlíně.

Mrazit halu v letních měsících asi není jednoduché, vyplatí se to finančně?

   Věříme, že ano. V rámci fixních celoročních nákladů na trenéry chceme dosáhnout větší efektivity využití jejich práce. Na vyšší provozní náklady spojené s udržením ledu v letních měsících chceme vydělat z několika zdrojů.

   Tvoříme širokou paletu vlastních klubových nástavbových programů, které nabízíme jak našim členům, tak hokejistům z okolních klubů, městským organizacím nebo široké veřejnosti. Podrobnosti o jednotlivých programech naleznete na webových stránkách klubu v sekci mládeže (odkaz). Nabídka zcela jistě ještě není kompletní a bude postupně doplňována.

   Dále oslovujeme partnery pro spolupráci na tomto, pro Zlín unikátním, projektu celoročního ledu. Spolupráce může být nastavena všeobecně, případně i cíleně se zaměřením na konkrétní projekty.

Jak si mládež letos vedla po finanční stránce?

   Sezona je silně ovlivněna pandemií, soutěže se v podstatě téměř nerozjely, takže i z finančního hlediska je velmi nestandardní. Podařilo se nám zapojit do spolupráce s mládeží i několik nových partnerů, kteří doplnili rodinu našich tradičních. Všem patří náš veliký dík.

 

×
Odehrané 18:00 | Muži
Bílí Tygři Liberec
PSG Berani Zlín