Možnosti kompenzace členských příspěvků mládeže za sezonu 2020/2021

Současná vládní nařízení přijatá v reakci na pandemii nemoci covid-19 bohužel stále neumožňují mládežnickým kategoriím zlínského klubu fungovat v obvyklém tréninkovém a zápasovém režimu. Vzhledem k tomu, že tato situace trvá už několik měsíců a v nejbližších týdnech pravděpodobně nedojde k rozvolnění, přichází vedení mládeže s možností kompenzace poměrné části členských příspěvků za sezonu 2020/2021.

Rodiče mladých hokejistů si mohou dle svého uvážení vybrat, zda kompenzace využijí, nebo zda se této možnosti vzdají a podpoří tímto způsobem mládežnickou činnost zlínského klubu. Volit lze tedy z následujících variant:
  • Darovat poměrnou část členského příspěvku klubu HC Berani Zlín, čímž rodiče pomohou klubu v současné nelehké situaci.
  • Převést poměrnou část členského příspěvku do následující sezony 2021/2022.
  • Požádat o vrácení nevyužité části členského příspěvku, jestliže mladý hokejista ukončil činnost a nebude už v klubu HC Berani Zlín nadále působit.
Možnost kompenzace nabízí zlínský klub všem svým členům. Podrobnější informace (konkrétní výše kompenzované částky, způsob uplatnění kompenzace, termíny, kontakt apod.) naleznou členové Beranů a jejich rodiče v klubovém informačním systému (KIS).

Nadále také platí, že zlínský klub je připravený ihned obnovit tréninkovou činnost mládeže na ledové ploše, jakmile to hygienická situace a vládní nařízení dovolí.

Vedení mládeže děkuje všem rodičům a členům za pochopení, podporu a spolupráci během letošní sezony, která byla v mnoha ohledech těžká a velmi nepředvídatelná.