Nadační fond Cesta ke hvězdám nabízí pomoc

Plnit dětské sny. To si klade za cíl nadační fond Cesta ke hvězdám, který podporuje děti, rodiny a sportovní i jiné kolektivy včetně zlínského hokejového klubu. V současné nelehké době nabízí fond pomocnou ruku mladým Beranům a zároveň je otevřený všem, kdo mají zájem se do pomoci zapojit.

Nadační fond Cesta ke hvězdám funguje od roku 2015 a v minulosti již podpořil například organizaci Na počátku nebo poznávací zájezd zlínských hokejových žáků do Spojených států. Nyní v době koronaviru dostává činnost fondu nový rozměr.

„Tušíme, že v těchto měsících bude podpora ještě důležitější než dříve. Některé rodiny se mohou kvůli pandemii dostat do finančních problémů a budou muset šetřit. My jako klub však nechceme ztratit žádného hráče kvůli finanční situaci nebo sociálnímu postavení. Proto nabízíme pomoc,“ vysvětluje Tomáš Valášek.

„Prostřednictvím tohoto fondu můžeme poskytnou finanční či materiální podporu všem, kdo se dostanou do potíží, a nebudou proto moct zaplatit svému dítěti například členské příspěvky, hokejové vybavení nebo nějaký klubový turnaj,“ doplňuje manažer zlínské mládeže.

O nadačním fondu

Fond Cesta ke hvězdám se ve své činnosti orientuje na děti, mládež, rodiny či smysluplně trávený volný čas. Sponzoři, dárci a filantropové, kteří fond podporují, sdílí přesvědčení, že investice tímto směrem může pomoci nejen jednotlivcům, ale v konečném důsledku i celé společnosti.

Mezi priority fondu patří například podpora mladých sportovců a talentovaných studentů ze sociálně slabších rodin, pomoc v neočekávaných životních situacích, spoluúčast na mládežnických projektech či oceňování pedagogů, trenérů, vedoucích nebo dobrovolníků.

Pro nadační fond jsou důležité čtyři zásady:
  • radost z pomoci druhým
  • respekt všem dárcům, a to bez ohledu na výši daru
  • využití všech prostředků na podpůrné projekty pro potřebné
  • přehlednost pomoci, díky které může dárce dohledat využití svého daru

Potřebuji pomoc nebo chci pomáhat

Cesta ke hvězdám poskytuje investiční a neinvestiční dotace, a to ve formě finančních prostředků, konkrétních věcí nebo služeb. Podpora může být jednorázová i opakovaná. Podrobnější informace o podmínkách pomoci a formulář pro žadatele jsou vyvěšeny na internetových stránkách www.cestakehvezdam.cz.

Nadační fond je zároveň otevřen všem dárcům, kteří mají zájem o pomoc druhým. Výše finančního příspěvku není důležitá, každý dar se počítá. „Připojit se může kdokoliv: jednotlivci, firmy... zkrátka všichni, kdo chtějí spolu s námi plnit dětské sny našich hráčů a děti doprovázet. Třeba až ke hvězdám NHL,“ říká Valášek.

Veškeré finanční příspěvky od dárců jsou stoprocentně a do poslední koruny využity pro pomocné účely. Každý si zároveň může dohledat, kde konkrétně jeho prostředky pomohly. Administrace a chod nadačního fondu Cesta ke hvězdám jsou hrazeny čistě ze soukromých zdrojů. Další podrobnosti pro dárce jsou k dispozici na webu fondu.

Zlínští žáci na poznávacím zájezdu do Spojených států