Novinky v mládeži: Etický kodex pro trenéry, pravidla pro hráče a rodiče

Zlínský klub pokračuje ve snaze neustále zkvalitňovat svou práci s mládeží. Aktuální novinkou je zveřejnění nového etického kodexu klubu a ucelených pravidel pro mladé hokejisty a jejich rodiče. Všechny tři dokumenty naleznete v PSG aréně na nástěnce a na webových stránkách klubu. Nově se můžete také obracet se svými dotazy k mládežnické činnosti klubu na manažera Tomáše Valáška, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách v sekci „Mládež“.

„Naším dlouhodobým cílem je vytvoření prestižního klubu se špičkovou Akademií. Chceme, aby naše práce s mládeží byla příkladná a přinášela své ovoce v podobě hráčů připravených jak na hokejovou kariéra, tak i do života,“ vysvětluje zlínský manažer mládeže Tomáš Valášek okolnosti vzniku dokumentů.

„K tomuto cíli vede dlouhá cesta a je třeba udělat ještě mnoho kroků k tomu, abychom náš klub nasměrovali správným směrem. Jedním z těchto kroků je vydání pravidel pro hráče a rodiče, které byly zveřejněny společně s etickým kodexem pro trenéry a vedoucí našich mládežnických družstev. Dalším krokem bude dokument, který shrnuje principy, podle kterých se budou řídit všichni naši trenéři mládeže,“ pokračuje Valášek.

Klubový etický kodex pro trenéry a vedoucí mládežnických družstev je vyvěšen, stejně jako pravidla pro mladé hráče a pro rodiče, na nástěnce v PSG aréně. Všechny tři dokumenty naleznete také zde na webových stránkách klubu PSG Berani Zlín.

Pro své dotazy na manažera Tomáše Valáška ohledně zlínské mládežnické činnosti můžete nově využít kontaktní formulář (zde). Položené dotazy jsou neveřejné, na webových stránkách se tedy nezobrazují.

Etický kodex klubu PSG Berani Zlín