Etický kodex a pravidla

Etický kodex a pravidla klubu PSG Berani Zlín zahrnují celkem tři dokumenty (všechny jsou k nahlédnutí níže). Jsou jimi: etický kodex, pravidla pro hráče a pravidla pro rodiče