Nové hygienické podmínky pro veřejné bruslení

Pravidelné bruslení pro veřejnost na PSG aréně se koná i nadále v obvyklém režimu, tedy třikrát týdně. Vzhledem k vývoji epidemie nemoci covid-19 a přijatých opatření však klub musel upravit podmínky pro vstup na stadion pro bruslící i doprovod. Dospělí nad 18 let se nyní musí prokázat dokladem o očkování nebo o prodělané nemoci.

Nová pravidla platí už na dnešním veřejném bruslení od 18:45. Pro vstup musí návštěvníci (bruslící i doprovod) splňovat jednu z následujících podmínek:

1. osoba s dokončeným očkováním
Osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19.

2. osoba s nedokončeným očkováním
Pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin (3 dny) před vstupem PCR test s negativním výsledkem.

3. osoba, která prodělala onemocnění covid-19
Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní.

4. osoba ve věku 13–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti se očkovat
Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Nebruslící doprovod a děti ze školy bruslení – vstup zdarma

Přijďte si společně s partnerem, dětmi nebo přáteli zabruslit, ledová plocha je otevřená i těm nejmenším. Jednotné vstupné činí 100 Kč, dospělý nebruslící doprovod dítěte (rodič, prarodič, zákonný zástupce) má vstup volný. Chvíle na stadionu si můžete navíc zpříjemnit návštěvou stánku s občerstvením.

Vstup zdarma mají i členové školy bruslení a přípravky klubu Berani Zlín. U vchodu je nutné prokázat nárok na volný vstup speciální samolepkou na přilbě. Pro nejmenší děti je možné zapůjčit chodítka na led. Naopak brusle se nepůjčují. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů je zakázáno vstupovat na led v botách, stejně tak není dovoleno používat hokejky.

Obvyklé časy veřejného bruslení na PSG aréně:

• středa 18:45 – 20:15
• sobota 18:45 – 20:15
• neděle 18:45 – 20:15


Změna termínů vyhrazena. V případě komerční akce nebo extraligového utkání mužů na ZS Luďka Čajky může dojít k přesunu nebo ke zrušení veřejného bruslení. Vždy si, prosím, zkontrolujte aktuální rozpis ledu (zde).

Všichni přítomní jsou povinni dodržovat aktuální hygienická opatření a řídit se návštěvním řádem ZS. Žádáme také návštěvníky, aby v době, kdy nebruslí na ledové ploše, měli nasazenou roušku nebo respirátor.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaši návštěvu.
×
Dnes v 12:00 | Jun.
PSG Berani Zlín
Rytíři Kladno