Ceník pronájmu sportovních ploch

Ceník platný 1. 5. 2022 Délka pronájmu Cena
Celá ledová plocha 1 hodina
1,5 hodiny
4.900 Kč
5.900 Kč
Polovina ledové plochy 1 hodina
1,5 hodiny
2.600 Kč
3.250 Kč
In-line plocha (mimo sezonu) 1 hodina 1.500 Kč

Pronájem ledové plochy si můžete zajistit na: rozpisy@beranizlin.cz


Slevy

 • - Školy ve všední den v čase 06:00 - 14:00 hod.: 1 600 Kč / 1,5 hod
 • - Komerční pronájem ve všední den v čase 6:00 - 13:00 hod, 22:00 - 23:00 hod.: 3 250 Kč/1 hod; 3.900 Kč/1,5 hod
 • - Komerční pronájem přes víkend v čase 6:15 - 7:45 hod.: 3 900 Kč
 • - SHK LAPP: 2 600,- Kč / 1,5 hod.

 • V ceně je zahrnuto

 • - Jedna šatna vč. sociálních zařízení
 • - Mokrá úprava ledu
 • - Osvětlení (v případě potřeby)
 • - Možnosti sportovní instruktáže
 • - NOVĚ - parkování zdarma přes ZSLČ

 • Zvláštní upozrnění

 • 1. V případě, že se kterýkoliv subjekt nedostaví ve smluvený termín, uhradí pronájem ledové plochy v plné výši. Případné změny je nutné oznámit min. 48 hodin před smluveným termínem.
 • 2. Z důvodu časové návaznosti je nutné dodržovat stanovené časy – nepožadujte jejich prodlužování.
 • 3. Všichni zúčastnění provozují sportovní činnost na ZS na vlastní nebezpečí.
 • 4. Subjekt, který nebude mít uhrazenu platbu za pronájem, neobdrží klíče od šatny a nebude vpuštěn na plochu ZS.
 • 5. Za cenné odložené věci neručíme a každý je povinen řádně uzamknout šatnu!