Tomáš Valášek a Ondřej Veselý o směřování mládežnického hokeje (1. část)

Uprostřed léta došlo ve zlínském hokeji k zásadním změnám ve fungování mládeže. Do nové pozice manažera mládeže s novými kompetencemi nastoupil Tomáš Valášek, novým šéftrenérem mládeže od druhé po devátou třídu se stal Ondřej Veselý. Jejich snahou je změnit vnímání zlínského mládežnického hokeje, využít nové trendy v přípravě a vybudovat atmosféru, v níž budou mít hráči i trenéři radost z práce a trénování. Velký důraz kladou na etické chování – výchova mladého hokejisty jako sportovce i jako člověka totiž začíná u profesionální práce a slušného chování každého trenéra.
Pane Valášku, v létě jste se stal manažerem mládeže a Ondřej Veselý šéftrenérem mládeže ve Zlíně. Co všechno vaše práce obnáší?
Tomáš Valášek: Zahrnuje mnoho úkolů, z nichž většina z nich není na první pohled vidět. Jde především o vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje mládeže a sportovní strategie klubu. Spolu se svými spolupracovníky a šéftrenéry řeším strukturu postupů a provázanosti mezi jednotlivými kategoriemi. Postupně se snažíme sjednotit metodiku trénování. S tím souvisí rozdělení trenérů, jejich kompetence a úkoly. Snažíme se budovat dobré jméno klubu a intenzivně komunikovat i s rodiči, bez kterých se neobejdeme. Oni jsou ti, kteří nám svěří do péče své dítě. K mé práci dále patří i zajištění materiálního zabezpečení pro hráče, shánění financí, jednání se sponzory pro mládež, smlouvy, finanční strategie atd. Pravidelně řídím porady s trenéry, asistenty, vedoucími a v případě potřeby i schůzky s rodiči. Chtěl bych se také aktivně účastnit tréninků a zápasů všech kategorií, ovšem vzhledem k jiným činnostem a přípravě projektu pro zlepšení podmínek Akademie a projektu pro vznik Krajského centra výchovy mládeže je tohle z mé strany určitě ještě nedostatečné.
Ondřej Veselý: Mám na starost kategorie od druhé do deváté třídy. Jsem v užším kontaktu s trenéry mládeže, zúčastňuji se tréninků na ledě a společně pracujeme na věcech, které chceme vylepšit.

Jak dlouho jste nabídku od vedení zlínského hokeje zvažoval?
Valášek: Po odchodu Jiřího Šolce moc času na zvažování nebylo. Ujasnili jsme si s kolegy naše priority a podmínky, za kterých bude náš vstup do mládežnického hokeje dávat smysl hlavně samotným hráčům. Až po příslibu jejich splnění ze strany vedení klubu a sponzora jsme se rozhodli touto formou našemu klubu pomoct.
Veselý: Po konci kariéry jsem v klubu u dětí pracoval a s Tomem jsem byl v kontaktu a přislíbil mu pomoc. Byl jsem rád, že to vzal, protože je to člověk s čistými úmysly a jde mu o zlepšení stavu zlínské mládeže.

Jakým tématům, oblastem, úkolům jste se svými spolupracovníky hlavně věnoval a jaké máte další cíle do nadcházejících měsíců?
Valášek: Jako první jsme představili naší vizi všem trenérům v klubu. Následovalo setkání se zástupci všech hokejových klubů ve Zlínském kraji, kde jsme společně deklarovali naši připravenost spolupráce. S tím souvisí příprava projektu Krajského centra výchovy mládeže v rámci našeho kraje. Toto centrum by mělo do budoucna zajistit všem hráčům ze Zlínského kraje takové podmínky, které jim umožní kvalitní vývoj a rozvoj. Paralelně s tímto projektem jsme udělali analýzu naší Akademie a potvrdili jsme si, že je třeba i zde výrazně vylepšit podmínky pro hráče. Nedávno jsme dokončili a zveřejnili etický kodex trenérů a závazná pravidla pro hráče i rodiče našeho klubu. Od tohoto kroku si slibujeme postupnou změnu atmosféry a kultury k lepšímu v naší organizaci. Co se týká budoucích měsíců, musíme zapracovat na společné metodice trénování, zefektivnit práci trenérů a hlavně získat více finančních prostředků pro mládež. Bez toho zůstane vše bohužel jen na papíře jako neúspěšný pokus změnit stav věcí k lepšímu.

Má zlínský mládežnický hokej dostatek talentů a v žákovské kategorii dětí?
Valášek: Dostatek talentů nemáme. Je to dáno společenskou situací, neboť dnešní děti mají daleko více možností, jak trávit volný čas nebo realizovat své sny. Také je to dáno nedostatkem finančních prostředků k tomu, abychom v našem klubu talenty udrželi nebo dokonce do našeho klubu nalákali perspektivní hráče z okolí. Co se týká dětí v nižších kategoriích, v porovnání s ostatními kluby si nemůžeme stěžovat. Ani zde ale není dostatek dětí, ze kterých bychom si v budoucnu mohli vybírat. O to více a intenzivněji musíme s dětmi pracovat.
Veselý: Záleží na ročnících. U některých máme dětí méně, takže chybí zdravá konkurence.

Kde vidíte největší progres a kde jsou největší nedostatky z vašeho pohledu u zlínské mládeže?
Valášek: Spíše vidím ty nedostatky. Stále žijeme ze silných ročníků, kteří své uplatnění v profesionálním hokeji našli, máme spoustu odchovanců v extralize i v nižších soutěžích. Ale v posledních letech je hokejistů, kteří přechod do seniorského hokeje zvládnou, méně. To musíme změnit.
Veselý: Nedostatky vidím u dětí v jednostranném zaměření na hokej a malé všestrannosti. Chceme se více zaměřit na dlouhodobý rozvoj a z hokejových dovedností na bruslení.

Pokračování rozhovoru vám přineseme na webu klubu v následujících dnech.

×
Dnes v 12:30 | Jun.
PSG Berani Zlín
Piráti Chomutov
×
Dnes v 13:00 | Dor.
PSG Berani Zlín
HC Olomouc