Spolupracujeme


1. ZŠ Emila Zátopka


Tradičním a dlouholetým partnerem našeho klubu je zlínská ZŠ Emila Zátopka s rozšířenou výukou tělesné výchovy. První zaměřenou sportovní třídu (plavání) otevřela škola v polovině šedesátých let minulého století, na hokejové třídy (určeny jsou pro žáky od čtvrtého ročníku výše) se dostalo o desetiletí později – fungují od roku 1974. ZŠ Emila Zátopka se pyšní řadou úspěšných absolventů, z hokejistů to jsou například Roman Hamrlík, Petr Čajánek, Tomáš Žižka nebo Karel Rachůnek.


Mateřské školy


Vztah k pohybu je základním předpokladem pro zdravý životní styl i pro úspěšnou sportovní kariéru. Snažíme se proto podněcovat k aktivitě i děti předškolního věku. Pomáhá nám v tom i spolupráce se zlínskými mateřskými školami, kterým poskytujeme prostor k bruslení na PSG aréně. Jsme také zapojeni do projektu Sportování v mateřských školách, který ve Zlíně sdružuje devět klubů a deset školek. Děti si díky tomuto projektu mohou postupně zkoušet různé typy sportů.


Kluby Zlínského kraje


Na mládežnické úrovni pro nás mohou být okolní kluby i rivaly, bereme je však především jako partnery. Ve Zlínském kraji funguje deset hokejových klubů; my věříme, že spolupráce je cestou, která našemu sportu i hráčům samotným pomůže. Na úrovni kraje běží svazový projekt Výchova talentované mládeže, jenž se věnuje těm nejlepším z regionu. V roce 2019 navíc kluby Zlínského kraje podepsaly memorandum o spolupráci – ta se projevuje kupříkladu pohybem hráčů mezi týmy či výměnou zkušeností.


Kluby v zahraničí


Inspiraci pro svou práci čerpáme nejen u nás, ale také v zahraničí. Díky kontaktům klubu si vyměňujeme zkušenosti s našimi partnery v cizině, jezdíme s mladými hráči na poznávací zájezdy (např. Německo, Švýcarsko nebo Spojené státy), hrajeme zápasy proti místním soupeřům a sbíráme nové poznatky i zážitky.


Další podrobnosti o spolupráci s kluby cizině naleznete v sekci Zahraniční program (ZDE).


Nadační fond Cesta ke hvězdám


Nadační fond Cesta ke hvězdám se ve své činnosti orientuje na děti, mládež, rodiny a smysluplně trávený volný čas. Sponzoři, dárci a filantropové, kteří fond podporují, sdílí přesvědčení, že investice tímto směrem může pomoci nejen jednotlivcům, ale v konečném důsledku i celé společnosti. Mezi priority fondu patří například podpora mladých sportovců a talentovaných studentů ze sociálně slabších rodin, pomoc v neočekávaných životních situacích, spoluúčast na mládežnických projektech nebo oceňování pedagogů, trenérů, vedoucích či dobrovolníků. Více o činnosti fondu ZDE.