pondělí 29. listopadu 2021 | Zlin Press - Roman Ordelt

Hygienické podmínky a opatření pro vstup na extraligu

Přinášíme aktuální hygienicko-epidemiologické podmínky a opatření pro vstup na extraligová utkání mužstva PSG Berani Zlín na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně platné během sezony Tipsport extraligy 2021/22 od 22. listopadu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Dochází ke změně pravidel pro návštěvu hromadných akcí včetně sportovních (hokejových) utkání.

Kapacita ZS Luďka Čajky ve Zlíně je při současných platných hygienicko-epidemiologických omezena na 1.000 osob. Kdo v rámci omezené kapacity může na hokej si můžete přečíst zde.

V současné době pro osoby od 18 let platí pro vstup na zimní stadion certifikát o provedeném očkování nebo prokázání o prodělaném onemocnění Covid-19. Pro potvrzení o bezinfekčnosti již neplatí až na výjimky PCR testy a antigenní testy!

V platnosti také již není hologram na permanentní vstupence. Každá osoba se musí prokázat certifikátem o bezinfekčnosti a průkazem totožnosti.

Jaké jsou podmínky pro vstup na ZS L. Čajky ve Zlíně?
Návštěvník je povinen při vstupu na utkání prokázat bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, které jsou uvedené níže:

1. osoba s dokončeným očkováním
osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19

2. osoba s nedokončeným očkováním
pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin (3 dny) před vstupem PCR test s negativním výsledkem.

3. osoba, která prodělala onemocnění Covid-19
Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní.

4. osoba ve věku 13–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Pozor! Žádným z těchto dokladů bezinfekčnosti se nemusejí prokazovat pouze děti do 12 let. Potvrzení bude kontrolováno při vstupu do ZS Luďka Čajky pořadatelskou službou.

Podmínky v rámci ZS Luďka Čajky
Vzhledem k aktuálně platným vládním opatřením je nutné po vstupu ve všech vnitřních prostorách ZS Luďka Čajky po celou dobu zápasu nosit řádně nasazený respirátor FFP2/KN95, a to pouze s výjimkou doby konzumace. Z důvodu možných kontrol ze strany Krajské hygienické stanice ve Zlíně a hrozících vysokých pokut, žádáme všechny fanoušky o dodržování uvedeného opatření. Na utkání mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.  Všem fanouškům děkujeme za respektování aktuálně platných hygienicko-epidemiologických opatření.